تنظیم موتور کجا بریم


تنظیم موتور چیست؟

تنظیم ترکیب سوخت جرقه و هوا برای احتراق کاملتر، تنظیم موتور میگویند.

چه مواقعی برای تنظیم موتور لازم می باشد؟

تنظیم موتور هر 20000 کیلومتر و یاهر سال باید انجام شود.

علائم فرا رسیدن زمان تنظیم موتور چیست؟

موقع بد استارت خوردن خودرو

افزایش سوخت خودرو بالا رفته باشد

خارج شدن  دود غیر عادی از اگزوز و خارج شدن آلاینده ها

موقعی که خودرو خوب کار نمی کند 

شنیدن صداهای غیر عادی از موتور خودرو

دمای موتور حرارت بیش از حد معمول را روی درجه می بینید 

درجا کار کردن خودرو و دور موتور بدون هیچ دلیلی تغییر کرده

اینمواردذکرشدهنشاندهندهآناستکهخودروروبایدبهتعمیرگاهبردهوبرای تعمیرآنشروعبهاقدامشود

قاعدتا اگر شما هر چند وقت یک بار خودرو رو برای تعمیر به تعمیرگاه ببرید با این کار هم باعث کاهش هزینه ها می شوید و هم از مشکلات بیشتری که در آینده برای خودرو پیش می آید جلوگیری می کنید و همینطور در کاهش مصرف سوخت و میزان آلایندگی کمک بسزائی کرده اید 

تنظیم موتور نیاز به چه تجهیزاتی دارد؟

دستگاه دیاگ

دستگاه پنج 

با کمک دستگاه دیاگ و نرم افزارهای موجود در فاصله زمانی اندک پی به عیوب سیستم ecu انژکتور سنسورهای برده و مشکل آنها را برطرف می کند.ک و عیب خودرو به وسیله دستگاه دیاگ 

برطرفی مشکل سیستم سوخت و سیستم برق و سیستم هوا رسانی و برنامه ریزی ecu انجام میشود.

با دستگاه پنج گاز میتوان گاز های خروجی را سنجید و با کمک آن رفع عیب کرد.

تمامی این موارد عنوان شده جزو مراحل تنظیم موتور می باشند که بعد از تشخیص آن به وسیله کامپیوتر و با آگاهی و تشخیص درست تعمیرگاه شروع به تعمیر و عوض کردن سنسورها و قطعات کرده و بعد توسط سیستم انژکتور آزمایش شده تا از درست شدن آن مطمئن شود

تنظیم موتور دیاگ کاران

انجام کلیه خدمات تنظیم موتور خودرو

مجهز به دستگاه دیاگ و دستگاه پنج گاز

تهران جاده مخصوص بلوار کرمان خودرو مجتمع خودرویی قدس تعمیرگاه شاگرد شوفر

تلفن برای تعیین وقت قبلی

09122404599 علی مرادزاده

تنظیم موتور

تنظیم موتورتنظیم موتور ۲۰۶تنظیم موتور اردیتنظیم موتور ال ۹۰تنظیم موتور انژکتوریتنظیم موتور پرایدتنظیم موتور پیکانتنظیم موتور چیستتنظیم موتور خودروتنظیم موتور دوو سیلوتنظیم موتور کجا بریمتنظیم موتور ماشینتنظیم موتوربا دستگاه پنج گاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated