با توجه به رسیدن فصل سرما یکی از کارهایی که راننده باید انجام دهد ریختن ضد یخ در داخل خودرو است اما ریختن ضدیخ اصولی دارد . یکی از شرایط نگهداری موتور خودرو های با احتراق داخلی، بازدید روزانه ای حجم مایع خنک کننده میباشد.
این مایع خنک کننده که همان آب میباشد ضمن برخورداری از مزیت در دسترس و ارزان بودن آن از بابت نقطه جوش وانجماد شزایط مطلوبی را داراست استفاده از آب جهت خنک کردن موتور خودروشرایط خاصی دارد.

در درجه اول آبی که مورد استفاده قرار میگیرد بایستی که کمترین رسوب و ناخالصی را دارا باشد. برای حل این مورد میتوان از آب رادیاتور استفاده کرد. همچنین با تغییر دمای هوا در فصول و مناطق مختلف، جهت برخورداری مطلوب از این مایع ترکیب آن با مایع ضد یخ ضروری میباشد. از آنجایی که نقطه جوش و انجماد آب محدود بوده و در فصل زمستان در طول شب در اثر سرما آب یخ میزند و این یخ زدگی آب موجب ترکیدگی و صدمه دیدن مجاری سیلندر موتور میشود، استفاده از مایع ضد یخ غیر قابل انکار است.

استفاده از مایع ضد یخ و ترکیب مناسب آن با آب رادیاتور موجب میشود که دمای انجماد آب تا 35 درجه سانتیگراد پایین آمده و همچنین دمای جوش تا بالای 110 درجه بالا برود این مزیت باعث میشود نه تنها در فصل زمستان مایع خنک کننده یخ نزند بلکه در روز های گرم تابستان از جوش آمدن آن نیز جلوگیری نماید.

این مایع ضد یخ علاوه بر خاصیت ضد جوش بودن، ضد زنگ و ضد رسوب است. همین خاصیت موجب رسوب زدایی و صیقلی کردن مجاری آب شده و در انتقال گرمای حاصل از کارکرد موتور خودرو نقش به سزایی دارد.

بنا به همین دلایل استفاده از مایع ضد یخ در تمامی فصول ضروری بوده و عدم استفاده مداوم از آن موجب تشکیل جرم و رسوب در سیستم خنک کننده و رادیاتور شده و آب رادیاتور کف میکند.

این چند مورد شایان ذکر است:

برای ترکیب ضد یخ بهتر است که از آب رادیاتور استفاده شود. نسبت ترکیب بنا به شرایط جغرافیایی بستگی دارد. اما در کشورما بطور معمول از نسبت ترکیب 50-50 استفاده شده و در مناطق سردسیر تا نسبت 60-40 نیز استفاده می کنند.

ترکیب نا مناسب و کم بودن درصد ضدیخ باعث انجماد آب رادیاتور میشود و زیاد بودن آن موجب خورندگی سیستم و آسیب دیدن قطعاتی مثل واشرها، شلنگ ها، و واتر پمپ میشود.

البته بهترین نسبت ترکیب ضدیخ در هر خودرو علاوه بر وضعیت جغرافیایی، توصیه شرکت سازنده خودرو میباشد.

بهتر است که آب رادیاتور قبلی خودرو کاملا خالی شده و عمل ترکیب آب و ضدیخ در خارج از خودرو بصورت صحیح انجام پذیرد و سپسبه رادیاتور خودرو اضافه گردد.

قبل از ریختن ترکیب آب و ضدیخ به خودرو لازم است که تمامی مجاری آب، بست ها و شلنگ های مربوطه و بخصوص واترپمپ و رادیاتور خودرو بازدید شود.

عمر مفید ضد یخ بستگی به شرایط و زمان کارکرد خودرو دارد اما بهتر است که این عمل هر 2سال یکبار انجام پذیرد.

تنظیم موتور

چرا ضدیخ بریزیمدلیل ریختن ضدیخدیاگ کارانضدیخمقدار ضدیخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Plugin "Contact Form 7" not installed or activated
Plugin "Contact Form 7" not installed or activated